EU-Parlamentet vil give EU’s forbrugere en “ret til reparation”

Parlamentet ønsker at skabe mere bæredygtighed ved at fremme genbrug og reparation og ved at bekæmpe praksisser, der forkorter varers levetid.
Annonce
Annonce
forfatter

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse vil 77 % af EU-borgerne hellere have deres elektroniske apparater repareret end udskifte dem; 79 % mener, at producenterne bør være juridisk forpligtet til at gøre det nemmere at få elektronikprodukter repareret eller få udskiftet individuelle dele (download PDF).

Det var udgangspunktet for en afstemning i EU-Parlamentet i slutningen af sidste uge, som blev vedtaget med 395 stemmer for, 94 imod og 207 hverken/eller.

Kort og godt opfordrer flertallet af medlemmerne af Europa-Parlamentet Kommissionen til at give forbrugerne en “ret til reparation” gennem tiltag, der skal gøre reparationer mere attraktive, systematiske og omkostningseffektive, det være sig ved udvidelse af købsgarantien, garanti på udskiftede dele eller bedre adgang til oplysninger om reparation og vedligeholdelse.

Desuden ønsker parlamentarikerne, at der indføres en fælles oplader til elektronisk isenkram for dermed at reducere mængderne af elektronisk affald. Desuden skal varer og tjenesteydelser forsynes med mærkning om deres holdbarhed – f.eks. en forbrugsmåler og klare oplysninger om et produkts anslåede levetid.

Læs også
EU vil have standardladere til mobiler Nyt EU-direktiv om fælles standard for opladere skal mindske mængderne af elektronikskrot.

Beslutningen indeholder også et selvstændigt afsnit om software-opdateringer, som vil glæde mange mobilbrugere, hvis parlamentarikernes ønsker ender med at blive gennemført af EU’s medlemslande. I givet fald skal producenterne nemlig garantere at sikkerhedsopdatere deres produkter i hele produktets levetid, ligesom ny software ikke må betyde, at et produkt mister ydeevne eller bliver langsommere.

Hvis Kommissionen vælger at stille et forslag baseret på EU-Parlamentets ønsker, skal EU’s medlemslande og Parlamentet efterfølgende forhandle om en mulig lovgivning på området, som i sidste ende kan blive vedtaget, hvis et flertal af EU-landene og af parlamentsmedlemmerne støtter forslaget.

Det vil med andre ord formentlig vare langt ind i 2021, før en evt. lovgivning på området kommer på plads.